Viktig information om Abgar u’ Komos fotbollsturnering

Varje år arrangerar vi en fotbollsturnering som ses som en höjdpunkt av våra medlemmar. Turneringen för hundratals ungdomar samman för att dels utöva en idrott som är älskad av många, men även dansa och ha roligt hela kvällen lång på efterfesten. Ingen årlig aktivitet av en syriansk organisation lockar så många människor med allt positivt det medför som denna.

Glädjen som sprids, vänskapsbanden som knyts och den genuina uppskattning för varandra som vi ser varje år berör och ger förbundet energi att fortsätta arbeta med allt det viktiga vi står för. Framför allt att fortsätta arbeta för er, våra medlemmar och hela den syrianska (arameiska) ungdomen.

Eftersom att ni är de vi arbetar för så vore det under de rådande omständigheterna vårdslöst av oss att arrangera Abgar u’ Komos fotbollsturnering den 28 mars. Regeringens beslut att straffsanktionera evenemang med fler än 500 deltagare visar tydligt på hur stor smittrisken är och både myndigheter och sakkunniga har, när vi varit i kontakt med dem, bekräftat vår uppfattning om att det rätta beslutet att fatta är att skjuta upp turneringen på obestämd tid.

Detta beslut fattas eftersom att vi räknar med att hundratals ungdomar från hela landet samlas för att utöva en idrott och delta i vår kulturella fest, vilket inte går att genomföra ordentligt utan att bryta mot de riktlinjer folkhälsomyndigheten tydligt delgivit oss. Det är viktigt att komma ihåg att även om man som ung och frisk har goda möjligheter att kurera sig från viruset så kan man som smittbärare föra det vidare till sjuka och äldre som kan förlora sina liv som konsekvens. Viruset varken diskriminerar eller föredrar någon före en annan så ens egen självsäkerhet och ro över situationen bidrar inte till att minska risken för de som befinner sig i riskgrupperna.

När smittrisken bedöms vara liten och vi upplever att vi inte längre riskerar någons säkerhet kommer vi att ta emot nya anmälningar för deltagande. För tillfället kommer de lag som anmält sig och betalat att få sin anmälningsavgift återbetalad.

Vi tackar alla som visat intresse för evenemanget och hoppas innerligen att ni kommer att delta när det blir aktuellt på nytt. Vi tackar även SAUF Norsborg för allt jobb man lagt ner och för det goda samarbetet i en situation vi inte hade kunnat förutspå.