SAUF Region Stockholm

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet Region Stockholm (SAUF Region Stockholm) bildades 2007-03-14 under namnet Syrianska Ungdomsförbundet Region Stockholm (SRS) och ändrades under årsmötet den 2 mars 2014.

Regionen är en religiös och partipolitisk oberoende ideell organisation som inte har något vinstgivande syfte. Distriktet bedriver olika kulturella, sociala och pedagogiska verksamheter, samt ansvarar för SAUF:s lokala föreningar inom region Stockholm.

Distriktet är ansluten till och utgör bidragsgrund för Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet i Sverige (SAUF).

SAUF Region Stockholm delar samma mål och syfte som moderorganisationen SAUF Sverige.

Kontaktuppgifter till SAUF Region Stockholm:

Tel: 08-550 328 10
E-post: stockholm@sauf.nu