Förbundets historia

Syrianska-Arameiska ungdomsförbundet bildades under den första hälften av 80-talet och var då en ungdomskommitté till Syrianska Riksförbundet.

Syrianska Ungdomskommitténs (SUK) målsättning under de inledande åren var att anordna aktiviteter som bevarade den arameiska-syrianska kulturen och samtidigt samlade de arameiska-syrianska ungdomarna under ett gemensamt tak. Det nämnda uppnåddes genom ett flertal aktiviteter såsom idrottsturneringar, veckoslutskurser och lägerverksamhet.

En årlig återkommande och populär aktivitet var Syrianska Riksförbundets fotbollsturnering. Under tre svettiga, varma och underhållande dagar som turneringen pågick träffades ett flertalet arameiska-syrianska föreningar, ungdomar och familjer i en fotbollsfestival som man sällan skådat. Även om verksamheten som SUK anordnade under de inledande åren var nödvändig och intressant hade våra föregångare andra ambitioner, nämligen att bilda ett eget ungdomsförbund och frigöra sig från moderorganisationen.

Hösten 1992 togs det formella steget mot frigörandet från moderorganisationen genom bildandet av Syrianska ungdomsförbundet (SUF). Under de inledande åren var styrelsens arbete fokuserat på två områden, nämligen att bibehålla det tempo som man hade med att anordna aktiviteter men också fortsätta processen mot frihet. Ganska snabbt erhöll SUF ett eget organisationsnummer, man öppnade ett postgiro och skapade en organisationsstruktur som tillvaratog medlemmarnas önskemål och arbete.

1997 blev året som innebar att SUF tog det definitiva klivet mot självständigheten genom att man frigjorde sig både organisatoriskt, juridiskt och ekonomiskt från Syrianska Riksförbundet. Även om det då kändes ganska tungt och krävde ett stort ansvar var det inte lika dramatiskt eftersom en samarbetsanda fanns och fortfarande finns till moderorganisationen. Frigörelseprocessen var en stor stöttesten i SUF:s lilla historia men en viktig utveckling som var nödvändig och befogad. I början på 2000-talet hade SUF gått ifrån en mindre organisation till att bli en av Sveriges största ungdomsorganisationer med över 15 000 medlemmar i mer än 30 föreningar.

Den 27 mars 2010 lade förbundsstyrelsen fram en motion till årsmötet. Motionen behandlade ett namnbyte från Syrianska Ungdomsförbundet (SUF) till Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF). Motionen framlades med motiveringen att organisationsnamnet bättre skall representera vårt ursprung och våra förfäders arv. Motionen röstades enhälligt igenom och SUF blev SAUF.

Fredagen den 22 januari 2016 skedde något fruktansvärt som satte känslosamma spår i SAUF; ett anlagt brandattentat skedde på SAUFs förbundskansli i Södertälje. Många års ideellt arbete och många slitsamma timmar försvann i branden där man hade satt upp en stege utanför ett av förbundskansliets fönster och eldat på.

För närvarande erbjuder SAUF ett spektrum av möjligheter och aktiviteter och ambitionen är att fortsätta på den påbörjade banan med att sprida, bevara och utveckla det arameiska-syrianska budskapet.