Identitet

SAUF är en självständig, religiöst och partipolitisk obunden ungdomsorganisation och är en paraplyorganisation som representerar syrianska-arameiska ungdomsföreningar i Sverige. Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet bildades under den första hälften av 80-talet och var då en ungdomskommitté till Syrianska Riksförbundet som gick under namnet SUK, Syrianska Ungdomskommittén. Den 18 oktober blev Syrianska Ungdomskommittén självständig och bildade Syrianska Ungdomsförbundet, SUF. Den 27 mars 2010 beslutade SUFs medlemmar att ändra namnet på förbundet till Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet, SAUF. Dess säte ligger i Södertälje.

SAUF:s uppgift är att tillvarata de syrianska-arameiska ungdomarnas intressen på det kulturella och sociala planet. Idag har SAUF 26 medlemsföreningar runtom i landet, med cirka 9 000 medlemmar (åldern 6-25 år, ca 7 000 medlemmar). Detta gör SAUF till ett av Sveriges största profana ungdomsförbund.

En annan viktig fråga som på senare år fått stor uppmärksamhet är utbildningens roll i de syrianska-arameiska ungdomarnas liv. Med den turbulens och komplexitet som råder i dagens omvärld är det lätt att konstatera att utbildningen är viktig och bör prioriteras högt. Att ha välutbildade ungdomar medför en viss flexibilitet som gör det möjligt att kunna hänga med i den snabba utvecklings- och förändringstakten. Därför är uppmuntran till utbildning en del av SAUF:s viktiga arbete.