Identitet

Syrianerna är ett folk som sedan 4 000 år utan avbrott levt på sina traditionella bosättningsområden i Mellanöstern. Syrianerna är ättlingar till de gamla araméerna som grundade olika stadsstater i den forna Mesopotamien. De har gjort betydande kulturella insatser i historien och deras relativt enkla språk, arameiskan med dess 22 alfabetiska bokstäver, spreds snabbt över stora områden i Asien.

Araméernas kyrka, den syriska kyrkan av Antiokia, räknas som den äldsta. Förtryck och förföljelser har gjort att syrianerna (araméerna) sedan 300 e. Kr är statslösa. Sedan ungturkarnas försök till utrotning av de kristna syrianerna (araméerna) under första världskriget lever de i diasporan, utanför sina traditionella hemländer.