Utskott

Juniorutskottet

Juniorutskottet (JU) är utskottet dig som är ung inom SAUF. JU ska vara inkörsporten till övriga utskott i SAUF. Utskottet består av unga och är till för unga. De anordnar olika aktiviteter, såsom sommarläger, i syfte att skapa gemenskap och samhörighet i god SAUF-anda.

Mediautskottet

Mediautskottet (MU) är utskottet för dig som tycker om att skriva. Du som ingår i MU har till uppgift att dokumentera olika aktiviteter och projekt inom SAUF samt skriva om olika syriansk-arameiskrelaterade ämnen. MU ser till att www.sauf.nu uppdateras och hålls levande.

Socialpolitiska utskottet

Socialpolitiska utskottet (SPU) är utskottet för dig som har ett intresse för samhälle och politik. I SPU får du arbeta med samhällsfrågor generellt men också hur man politiskt kan uppmärksamma de syrianska-arameiska frågorna i vårt samhälle.

Kulturutskottet

Kulturutskottet (KU) är utskottet för dig som vill arbeta med den kulturella verksamheten inom SAUF som till exempel språk, dans, musik och mat. Med olika projekt och aktiviteter arbetar KU för att utveckla och främja syriansk-arameisk kultur.

Idrottsutskottet

Idrottsutskottet (IU) är utskottet för dig som är intresserad av att arbeta med idrott- och hälsofrågor. Främst arbetar IU med att anordna de årliga idrottsturneringarna och genom dem skapa en god samhörighet och gemenskap bland syrianska-arameiska ungdomar. Dessutom ska IU arbeta med att upplysa syrianska-arameiska ungdomar om vikten av en god hälsa.