Seyfo - Svärdets år

Seyfo förknippas med folkmordet som skedde på syrianer (araméer), armenier och greker under första världskriget mellan årtalen 1915-1924 (påbörjades redan 1914).

Folkmordet som skedde i sydöstra Turkiet ledde till att mer än en halv miljon syrianer (araméer) fick missta sina liv. Det var ett rent folkmord där man etniskt och religiöst, mot de kristna, ville rensa dem helt från Turkiet.

Seyfo skedde inte bara under ovannämnd period utan den arameiska befolkningen har levt under ett ständigt förtryck, förföljelse, tortyr och folkmord under flera hundra år. Vi kan i historien läsa om hur förföljelserna och alla massakrer som skedde på araméerna under 1800-talet i Osmanska riket ledde till att många fick leva ett förfärligt blodbad. Inte minst det som sker idag i mellanöstern där vi i ser en upprepning av 100-året Sayfo mot den syrianska (arameiska) folkgruppen och andra folkgrupper.

Den 11 mars 2010 erkände Sveriges Riksdag Seyfo, folkmordet på kristna syrianer (araméer) medan Turkiet förnekar dess existens.

För de som intresseras och vill fördjupa sig inom folkmordsfrågan, rekommenderar vi läsa boken ”Svärdets År” skriven av Fr. Bertil Bengtsson på uppdrag av Syrianska Riksförbundet och Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet i Sverige. Boken finns att beställa hos SAUF:s förbundskansli på kansli@sauf.nu.