Vilka är syrianerna (araméerna)?

På bilden syns en antik inskription och avbildning av hur den arameiske konungen Abgar u' Komo som helades efter att ha sänt bud till kristus, och sedmera kristnade sitt kungadöme Edessa.

Syrianer är en etnisk minoritet som har sina rötter i den arameiska civilisationen. Syrianerna är ättlingar till de gamla araméerna som sedan 4 000 år, utan avbrott, levt i sina traditionella landområden i det forna Mesopotamien. Araméerna kristnades under det första århundradet och deras kyrka, den syriska (syrianska), anses vara världens äldsta. Syrianerna talar arameiska, ett semitiskt språk som var forntidens världsspråk. Arameiskan var också Jesus modersmål.

Under 1900-talet påbörjades en flyktingvåg av syrianer (araméer) till olika delar av världen. Syrianerna (araméer) flydde från förtryck, förföljelser och massakrer varav det mest kända var århundradets första folkmord (Seyfo), utfört av den ungturkiska regimen under första världskriget tillsammans med lokala kurdiska feodalherrar. Under de sista tre till fyra årtiondena ägde den stora massflykten rum av syrianerna (araméerna) från sitt hemland i Turkiet, Syrien, Irak och Libanon. Som ursprungsbefolkning i dessa länder har de varit statslösa och utspridda i världen. Denna situation har lett till en diaspora där syrianerna (araméerna) fått kämpa hårt för att kunna bevara sin utrotningshotade identitet och sin solidariska samhörighet.

Många syrianer (araméer) som tillhör ett av de äldsta kristna samfunden i världen har bosatt sig främst i Västeuropa, där de har lyckats integrera sig och varit framgångsrika i samhällets olika skikt. Bland de betydande prestationerna är upprättandet av kyrkor och kloster, kontor för sociala-, politiska- och kulturella organisationer, erhållandet av den enda arameisktalande Non-Governmental Organization-statusen i FN, många fotbollsklubbar som spelar i de högsta divisionerna i Sverige och Tyskland, och en fri och oberoende internationell TV-kanal kallad ”Suryoyo Sat” som når den syrianska (arameiska) diasporan i mer än 80 länder.

Syrianerna (araméerna) är anslutna till olika kyrkor, ortodoxa som katolska. Idag finns uppskattningsvis ca 8-9 miljoner syrianer (araméer) världen över, cirka 100 000 av dessa bor i Sverige.

*Syrianer ska inte förväxlas med syrier som är nationalbeteckningen för invånarna och den arabiska majoritetsbefolkningen i dagens stat Syrien. Även syrianerna som ännu bor i Syrien skiljer sig från denna majoritetsbefolkning på etnisk, lingvistisk, kulturell och religiös grund.