Hur ser nationalsocialister (nazister) på oss?

SAUF Närvarade under Almedalsveckan och innan vårt semiarium ägde rum så hade vår generalsekreterare Jacob Harman en diskussion med en från Nordiska Motståndsrörelsen, som vi tycker att alla i Sverige ska se. Se klippet på vår facebooksida och hjälp oss att dela detta klipp vidare!