Ungdomens makt

I Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet pratar vi ofta om att ta till oss och ta tillvara på äldre generationers kunskap, vilket är särskilt viktigt för alla som nu växer upp i en diaspora. För att verkligen förstå vår bakgrund så måste vi förstå våra äldre. 

Vi är också övertygade om att inte allt var bättre förr och att ingen ungdom på något vis ska hindras på grund av gamla normer eller dåtidens principer. Så därför anser vi att vår verksamhet för unga ska styras, verkställas och utvärderas av unga. Genom att ge ungdomar makten att bestämma så fostrar vi demokrati, ledarskap och sunda värderingar i generationer, och det är upp till ungdomarna själva att bestämma över sig. 

Som ett religiöst och partipolitiskt oberoende förbund har SAUF ingen att stå till svars för eller någon att vara underordnad. Ungdomens makt och värderingar är det som styr. Ungdomen har därför makten och möjligheten att bryta mot tabuer och stå upp mot orimliga krav och normer när man anser det nödvändigt, samtidigt som man värnar om och för vidare allt det fina i det rika syrianska (arameiska) kulturarvet.