Demokrati

Bland våra värderingar är tron på demokratin central. Med demokrati menar vi inte enbart att stå upp för den svenska demokratin som vi idag är lyckligt lottade att vara en del av som svenskar. Vi tänker på inklusion av alla enskilda oavsett vem man är att vara delaktig och få sin röst hörd.¨

Hos oss är därför föreningsdemokratin central. Våra lokalföreningar arbetar enligt demokratiska principer, och sammanträder en gång om året under vår förbundsstämma för att välja förbundsstyrelsens ledamöter och styra åt vilket håll förbundet ska gå åt.

I de länder där det syrianska (arameiska) folket ska anses vara urinvånare (Turkiet, Syrien, Irak och Libanon) har man exkluderats, marginaliserats och förföljts. Med denna vetskap och erfarenhet är den svenska demokratin en kontrast och har för syrianerna i landet varit en räddning. Både för den enskilde att få leva i frihet där ens mänskliga rättigheter respekteras, men även för hela folkgruppens existens. 

Därför kommer demokratibegreppet alltid att genomsyra den verksamhet vi bedriver och ständigt vara ett ämne vi aldrig kan diskutera för mycket. Vi ser oss själva som ett demokratifostrande förbund som genom ett demokratiskt arbetssätt, demokratiska värderingar och bildning ser till så att ungdomar får praktiskt erfarenhet av hur demokrati fungerar.