Enskilda brott har inget med vår etnicitet att göra!

Onsdag 18 februari 2015

De misstänkta bedrägerierna som myndigheter och polisen har arresterat ett flertal personer för har väckt starka reaktioner inom den syrianska folkgruppen i hela Sverige. Vi som förbund har inte någon koppling till de misstänkta brotten och har således ingen anledning att försvara oss, men det är inte heller det som denna insändare är ämnad till att göra.
Inga är mer upprörda än vi över tanken att någon förtroendevald i en organisation ägnar sig åt något grovt kriminellt.


Vi är i vår egen övertygelse om vad som är rätt och fel enligt svensk lag noga med att sätta ner foten och ta så stort avstånd som möjligt från misstänkta brott. Det som dock utöver själva händelserna är oroväckande för vår del är det faktum att LT och kommentarer från personer som inte känner till den syrianska folkgruppen bättre, generaliserar på ett mycket felaktigt och oriktigt vis.


Våra medlemmar runt om i landet är väldigt upprörda över den misstänkta kriminaliteten, men även för att de själva plötsligt uppfattas som att vara en del av ett enda stort kriminellt nätverk.
Våra förbund och lokalföreningar i Sverige är en av de största anledningarna till att vi som ett statslöst folk har kunnat bevara vår identitet och framför allt integreras så väl i det svenska samhället.
Ändå har vi runt om i hela landet fått ta emot frågor och starkt ned-sättande kommentarer där man hänvisar till denna händelse.
Att våra förbund och föreningar ska förknippas med kriminalitet baserat på enstaka människors handlingar är förödande för dessa samhällsnyttiga organisationer, då det skapas en obefogad misstro.
Social utslagning, integration och rättvisa är viktiga frågor i vårt arbete som sker enligt den demokratiska processen i våra förbund. Vi vädjar därför till LT och till personer som inte är bekanta med vårt arbete att lägga vikten vid att de som detta handlar om absolut inte är urtypen av en syriansk man eller kvinna i Sverige.


Att försöka koppla dömda brottslingar till organisationer i syfte att pussla ihop något nätverk och att namnge en person som inte ens stått inför rätten måste vi även rikta kritik mot LT för. Att man motiverar det med att han är en person med makt och får det att framstå som om han har en hel folkgrupp under sina vingar är kränkande mot varenda syrians integritet och självbild, samtidigt som det är en grovt felaktig beskrivning. Att dessutom använda orden ”syrianska rörelsen” är förolämpande då vi är en etnisk folkgrupp med lång och rik historia.


Personen valdes in till styrelsen för ett kyrkostift. Större än så är inte hans roll för folkgruppen och den stora majoriteten av landets syrianer känner med största sannolikhet inte ens till vem han är, särskilt då samtliga inte ens är medlemmar i den syrisk-ortodoxa kyrkan.
Personen i fråga har inte varit i närheten av att ha något inflytande på våra förbunds arbete och våra lokalföreningar arbetar helt självständigt runt om i landet.
Ändå har vi på grund av enskilda personer i en enskild förening utan någon som helst koppling till oss blivit stämplade.
Därför vill vi nu se ett stopp för hur man blandar in vår folkgrupps etnicitet vid brottsfall då generaliseringen har skapat en nidbild i landet som av de berättelser och egna erfarenheter vi bär på, upplevs som hets mot folkgrupp.

 

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet
Jonathan Varli

Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet
Abraham Kuyumcuoglu

 

Läs vår insändare till LT-Debatt här.