Konstituerande möte i Partsgemensamt forum 2015

Onsdag 11 februari 2015

SAUF är i år en av 16 organisationer som tillsammans med representanter från regeringen sitter i partsgemensamt forum 2015 med syfte att skapa dialog kring civilsamhällets förutsättningar. Dialogforumet hade idag det konstituerande mötet där man tillsammans valde teman och ämnen för träffarna som ska diskuteras mellan parterna. Det blev då klart att ett ämne som SAUF lade stor vikt vid antogs som ett av årets fyra huvudteman, och att vår representant Jacob Harman kommer att ha den sammankallande rollen för det temats arbetsgrupp.

Temat för det nämnda mötet kommer att beröra hur regeringen och myndigheter bör ta till vara på den expertis som finns inom det civila samhället med särskilld fokus på migration och integration. SAUF anser att vi och andra organisationer bör fungera som stora pusselbitar i arbetet med att hantera migrations- och integrationsfrågor. Vi tycker dock att staten tyvärr förbiser detta och inte tar till vara på den existerande kompetensen och verktygen som civilsamhället erbjuder. Vi önskar samtidigt att staten ska ta till vara på denna kompetens i viktiga globala frågor och vid biståndsdiskussioner.

Vi är väldigt glada över att vi med Jacob som representant har fått förtroendet att ha kontakt med regeringen och dess tjänstemän i viktiga frågor, med syftet att påverka för det bättre!