Partsgemensamt forum 2015 är igång!

Fredag 30 januari 2015

Idag var SAUF:s representant hos MUCF på ett första informationmöte för partsgemensamt forum 2015!

I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras och SAUF en av de 16 utvalda organisationerna.
 
Mer information om Partsgemensamt forum 2015 hittar ni på http://sauf.nu/news_article.php?ar=80.