SAUF deltog i arbete för mänskliga rättigheter i FN

Tisdag 27 januari 2015

Med i WCAs delegation till FN var ännu en gång förbundsstyrelsens Jacob Harman tillsammans med Syrianska/Arameiska Akademikerförbundets (SAAFs) representant Nathalie Korkis.

Denna gång arrangerade World Council of Arameans (WCA) ett seminarium i FNs kontor i Geneve som handlade om vikten av att Turkiet erkänner den syrianska (arameiska) folkgruppen. Mycket kloka och kompetenta gäster talade och legitimerade WCAs krav, som medlemsstaterna som deltog visade intresse och stöd för.

WCAs president Johny Messo introducerade det syrianska (arameiska) folkets kamp för överlevnad och var moderator för seminariet. Journalisten Susanne Güsten som i över tio år har följt det syrianska (arameiska) folkets försök till att återvända till sitt hemland gav tydliga exempel på hur frågan om landstölder är ett mycket stort problem. Den turkiska staten har i vissa fall låtit syrianer (araméer) köpa tillbaka marken som konfiskerats, men dessa möts oftast av en lokalbefolkning som driver ut de på nytt och inte tillåter dess rätte ägare att återvända.

Dr. Gregor Puppinck som är generaldirektör för European Center for Law and Justice framförde hur det finns en mycket tydlig och självklar juridisk grund för att syrianerna (araméerna) ska erkännas av Turkiet som folkgrupp och minoritet. Enligt Dr. Puppinck så är det enkelt enligt teorin att erkänna folkgruppen men det finns ingen vilja från Turkiets sida.

Nurcan Kaya som är ansvarig Turkiet-koordinator för Minority Rights Group talade utifrån ett perspektiv med fokus på mänskliga rättigheter. Hon sade att enligt internationell lag så ska inte Turkiet som stat kunna neka det syrianska (arameiska) folket minoritetsstatus och hon ansåg att ett erkännande inte bara är nödvändigt för folkgruppens överlevnad, utan att det även vore nyttigt och gynna Turkiets demokratiseringsprocess.

Både Jacob och Nathalie var väldigt nöjda med seminariet och ansåg att det bar frukt.

”Seminariet gick väldigt bra och de medlemsstater och organisationer som deltog uppskattade arrangemanget och fann det informativt. Det var ett bra tillfälle att lyfta upp frågan då Turkiets arbete med mänskliga rättigheter utvärderas i dagarna”, sade Jacob.

”Nya värdefulla kontakter har knutits och nya samarbeten planeras redan tillsammans med stater och organisationer som fann vår organisation effektiv och står vid det syrianska (arameiska) folkets sida i frågan”, sade Nathalie.

Seminariet var det första evenemanget man anknytning till 100-års minnet av Seyfo och WCA kommer att arrangera ett större i mars med särskild fokus på folkmordet.