SAUF i dialog med regeringen

Tisdag 2 december 2014

I dagarna fick SAUF beskedet från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att vi har blivit utvalda att tillsammans med 15 andra organisationer delta i Partsgemensamt forum 2015 för dialog. I forumet sitter representanter från regeringen och civilsamhället tillsammans för att diskutera hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras.

Forumet administreras av MUCF och vi i SAUF ser fram emot att få representera det civila samhället. SAUFs deltagare i forumet kommer att vara Sevil Cakir (vice ordförande) och Jacob Harman (ordförande i socialpolitiska utskottet).

Vi önskar våra representanter lycka till med uppdraget och hoppas att SAUFs närvaro hjälper till att skapa förbättrade förutsättningar för det civila samhällets organisationer.

Ni kan läsa mer om Partsgemensamt forum för dialog på:
 
Ni kan även läsa beslutet från MUCF i pdf-bilagan nedan. 
 
 
Text: Kansliet
Foto: MUCF