Skrivtävling inför Förenta Nationernas Dag den 24 oktober

Onsdag 15 oktober 2014

Varje år firas den internationella FN-dagen som alltid infaller den 24 oktober till minne av att FN:s permanenta medlemsstater ratificerade FN-stadgan detta datum år 1945. Vi i Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet vill genom en skrivtävling fira denna dag med våra medlemmar. Syftet med denna tävling är att uppmärksamma den världspolitiska frågan som är högst aktuell fortfarande, nämligen situationen som råder i Syrien och Irak samt hela mellanöstern. Med både sorg och oro får vi dagligen höra om den fasanfulla situationen som existerar i dessa länder. Terrororganisationen Islamiska staten fortsätter att utplåna folket som lever där. Utvecklingen i Syrien och Irak väcker en rad frågor även för svenskt vidkommande. Har Sverige och andra FN-medlemmar en skyldighet att agera? Vilka är dessa skyldigheter i så fall? Vad gör dessa länder idag?

Skrivtävlingen går ut på att varje medlem som vill delta fritt skriver en uppsats eller en dikt som berör ämnet ovan. Riktlinjer för ämnesvalet är att det ska handla om den syrianska (arameiska) folkgruppen och ha anknytning till FN. Dessutom ska texten vara skriven på svenska eller engelska. Utöver detta finns det inga begräsningar i själva utformandet av texten utan skrivelsen kan vara allt ifrån en uppsats och dikt till ett tal och brev. Använd pennan och låt känslorna tala.

När ni är klara med skrivandet skickar ni in det ni skrivit till SAUF på mailadressen fn-skriv@sauf.nu med rubriken ”FN-Dagen, låt känslorna tala”. Glöm inte att skriva era namn på ert bidrag och tänk på att sista dagen för inlämnandet är den 24 oktober innan kl 15:00. 

Några utvalda från Förbundsstyrelsen i SAUF läser och bedömer alla uppsatser och utser sedan en vinnare som därmed kommer framföras via socialmedia såsom Facebook. Vinnaren av tävlingen kommer få sin text publicerad på bahro.nu samt SAUF:s nätsidor. Vinnaren får även en välgörenhetsdonation i sitt namn på 3000kr till World Council of Arameans (Syriacs) för deras betydelsefulla arbete.

 

LYCKA TILL!

 

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet