Föreläsning 5 - Krisen i mellanöstern och Sveriges roll

Tisdag 23 september 2014

Föreläsningsserien fortsätter och denna gång har man valt att relatera temat till ett stort aktuellt problem - mellanösternkrisen.

För mer information, klicka här