FN Geneve | Kristna i Mellanöstern: Medborgarskap, Mänskliga rättigheter och deras Framtid

Måndag 15 september 2014

World Council of Arameans (Syriacs) (WCA) kommer återigen att hålla i ett FN-event. Denna gång i samarbete med de två organisationerna Reconciliation, Unity and Peace & Caritas in Veritate. Stöd ges även av Centre d’Etudes Catholiques från Geneva och Aid to the Church in Need. Påvens Heliga Stol som innehar permanent observatörsstatus hos FN, är medarrangör. Bekräftade medsponsorer är bland andra USA, Storbritanien, Österrike, Rumänien, Polen och Kanada. Dialog förs även med andra länder för eventuell medsponsring.

WCA kommer att, tillsammans med högt uppsatta och religiösa ledare, rapportera om den dramatiska situationen för de kristna i regionen, och då särskilt om Irak och Syrien där de kristna fallit offer för systematiska övergrepp och folkmord. 

Talarna kommer att tydliggöra utmaningarna och problematiken kring denna tragiska händelseutveckling och föreslå rekommendationer för hur denna internationellt försummade fråga kan lösas. 

http://www.wca-ngo.org/our-work/un-geneva/497-un-geneva-side-event-160914

 

Översättare: Shamiram Youssef