Dags att ingripa och stå upp för medmänskligheten!

Torsdag 11 september 2014

Foto: Kevin Webb
Foto: Kevin Webb

Den 11 september 2001 genomfördes en serie samordnade terrorattacker gentemot World Trade Center (WTC), byggnadskomplexen även är kända som tvillingtornen i Manhattan New York. De koordinerade terroristattackerna riktades mot såväl civila som militära byggnader i USA, varav två av de amerikanska passagerarflygplan som kapades bl.a. flög in i World Trade Centers tvillingtorn. Även USA: s försvarshögkvarter, Pentagon, blev ett föremål för terrorattackerna. Den större andelen av dödsoffren avled antingen i eller i närheten av tvillingtornen och fick av den orsaken störst uppmärksamhet i media. En väldigt stor andel av offren vilka blev fångar i tvillingtornen omkom antingen genom begånget självmord, rökförgiftning eller när tornen kollapsade. Av vikt att belysa är att bl.a. statstjänstemän, brandmän och poliser också hör till dödsoffren, med anledning av de risker de tog för att hjälpa de drabbade.   

Attackerna den 11 september kom att skörda många dödsoffer och bedöms som det största terrorattentatet i världshistorien, vilken därmed också kom att bli en av de mest betydelsefulla händelserna i modern tid. Attackerna hade en överväldigande effekt på USA och framkallade starka reaktioner över hela nationen. Till stor del torde detta ha sin grund i att ett sådant attentat och dödssiffra saknade motstycke i amerikansk historia. USA:s svar mot attackerna kom att starta ett krig mot terrorismen. Följden av terrorattackerna den 11 september 2001 resulterade i att USA inledde massiva satsningar för att bekämpa terrorismen och även utkräva ansvar. Al Qaida som är en radikal militant islamistisk rörelse, vars mest kände företrädare var Usama bin Ladin fick tidigt skulden för attackerna. Trots att al Qaida utfört attacker mot USA tidigare, förnekade dock rörelsen såväl som dess företräde Usama bin Ladin någon som helst inblandning eller kännedom om attackerna. Emellertid fastslogs den 22 juli 2004 att al Qaida medarbetare både planerade och utförde attackerna, vari det också fastställdes att en av huvudaktörerna samt även känd som hjärnan bakom attackerna var Khalid Sheikh Mohammed.

Anmärkningsvärt framkom senare samma år den 29 oktober 2004 i ett videoband bevis på Usama bin Ladins inblandning, där han tog på sig ansvaret för attackerna. Jakten efter bin Ladin avslutades 2011 genom en planerad attack av den amerikanska insatsstyrkan Navy SEAL, där han sköts till döds. Vad gäller övriga inblandade såsom Khalid Sheikh Mohammed har han ännu inte dömts för attackerna, utan väntar fortfarande på en rättegång vid en militär domstol tillsammans med andra åtalade.

Vid kölvattnet av attackerna har dock en del konspirationsteorier uppstått, varmed en del menar att den amerikanska statsledningen hade kännedom om attackerna men inte förhindrade dem. Å andra sidan föder dramatiska händelser såsom attackerna den 11 september konspirationsteorier, vilka många gånger har påpekats utgöra inget mindre än endast spekulationer.

Redan direkt efter attackerna påbörjades en uppröjning bland rasmassorna, där en omedelbar återuppbyggnad inleddes. På platsen där de gamla tvillingtornen stod har en minnesplats öppnats och ett museum kommer även att öppnas i år. Flertalet nya World Trade Centers har redan byggts upp och även fler byggnader diskuteras att byggas inom området. Återuppbyggnaden av alla planer och projekt beräknas dock vara färdigt någon gång före 2021.  

Vad historien lär oss är att vid fråga om konflikter tenderar dessa många gånger till att bryta ut i olika former och resulterar för det mesta i förödande krig. Dock är inte krig något som ska hänföras i ett historiskt sammanhang och inte heller är själva begreppet än idag okänt, utan förekommer i flera olika delar av världen. Med utgångspunkt i detta vill vi på
Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet därför framhålla att det är dags för omvärlden att öppna upp ögonen för de krig som härjar idag runtom i världen. Detta gäller särskilt för vårt folk som bör ta ställning för de krigsdrabbade offren i både Syrien och Irak.  Det pågår en fruktansvärd utrensning av vårt folk och det är därför hög tid för en förening. Det är dags att frånse från våra skillnader och istället fokusera på vad som faktiskt förenar oss. Vi måste påminna oss själva om att vi är först och främst en del av mänsklighetens arv vilken vi måste ta vara på. Vårt kulturella arv är en dyrbar gåva som vi måste värna om. Därför måste vi ansluta oss till varandra för att tillsammans agera som en enhetlig komponent i det globala världssamfundet och tala med en röst. Vi bör nyttja de medel och även den politiska plattform som vi redan har, såsom World Council of Arameans (WCA) som ständigt arbetar för den syrianska/arameiska befolkningens rättigheter.

Vi måste väcka våra medmänniskor och stå upp för vårt folk. Det är dags att ingripa och vägra inta en passiv roll. Vi kräver en förändring av Sverige, EU, FN och hela världen!  

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet i Sverige