Förbundsordförandes halvårsmeddelande

Tisdag 9 september 2014

Shlomo (sv. fred),

Idag lever den syrianska (arameiska) befolkningen och många andra grupper under ett ständigt förtryck, förföljelser och man utsätts dagligen för kränkning av sina mänskliga rättigheter. Araméerna som är urinvånare i fyra länder i mellanöstern har starka kulturella kopplingar till dessa. Man har en hel historia bakom sig, varvid språket är bland de äldsta och var även ett handelsspråk för ca 2000 år sedan.

Man har under mer än 2000 år levt under förtryck och den syrianska (arameiska) befolkningen har fått utstå fysiskt lidande i form av upprepade folkmord under historiens gång. Det allra mest kända var folkmordet i Osmanska riket år 1915 och det som är oss närmast idag är det som sker i mellanöstern framför våra ögon. Vi önskar därför att flera av våra medlemmar som är intresserade av att arbeta med frågan kontaktar oss för att se vad just du kan bidra med.

  

Vad gör SAUF nu och kommer att göra inom kort?

Planeringen inför 100-årsminnet för svärdets år är i full fart och det är många som är inblandade. Det är inte bara vi i Sverige som arbetar med denna fråga, utan vi samarbetar med våra systerorganisationer runt om i hela världen. Vi arbetar med att se till att skapa informationskanaler där vi kan sprida fakta om det som har skett och sker än idag. 

Förutom detta så arbetar vi nästintill dagligen med att skicka brev till politiker för att få dem att agera om folkmordsfrågan som sker i mellanöstern.

Om vi ska gå in mer på vår interna verksamhet så arbetar styrelsen med att stärka lokalföreningarna och regionerna för en mer givande verksamhet. Med det menar vi att i största möjliga mån så vill vi besöka våra medlemsföreningar för att finnas som ett stöd, informera dem om det ideella föreningslivet och ge tips och utbyta idéer.

I slutet av oktober så kommer en ”study session” att hållas för ungdomar i åldrarna 18-30 år. Där kommer temat att vara krishantering och sociala medier med fokus på mellanöstern krisen. Aktiviteten kommer att hållas i centrala Stockholm. 

När det gäller att bevara språket så arbetar vi med flera projekt såsom att utveckla vår språk cd och göra den mer lättillgänglig med hjälp av dagens teknik. Vi kommer inom kort att lansera ett månadsprojekt där man månad för månad kommer kunna lära sig ord och fraser via våra sociala medier.

Vi kommer också att satsa på lättillgängligheten kring SAUF. Hemsidan var ett av de stegen där man på ett enkelt sätt ska kunna finna information med ett par klick. Sedan strävar vi som förbundsstyrelse efter att besöka alla föreningar minst en gång för att informera lite om SAUF, men också för att ta del av den information som Ni medlemsföreningar har och tillge oss.  

Nu närmar sig Sverigevaletet sitt slut och vi trycker väldigt mycket på vikten av att göra sin röst hörd. Det är viktigt att söka sig till information om de olika partierna, speciellt för förstagångsväljare. Vi kommer att göra vårt bästa för att arbeta med att belysa våra medlemmar i detta avseende. Vi har olika teman för olika tillfällen, men de allra flesta täcks av projektet café Edessa där lokalföreningarna får ett färdigt koncept, i form av en presentation som de kan följa. För inte så länge sedan så publicerade vi dessutom ett informerande videoklipp om huruvida man gör för att rösta. Känner du dig osäker på hur hela röstceremonin går till, så ska du definitvt ta en titt på valklippet som du hittar sauf.nu.

Nu har dessutom skolstarten passerat med ca en månad och vi vill poängtera vikten med utbildning. Se till att göra ett toppen år ifrån er och sträva efter att alltid förstå och ta till er kunskap som kan utveckla er som människa. 

Avslutningsvis vill jag säga att verksamheten fortgår och vi arbetar ständigt med att försöka vara innovativa och kreativa för en mer gynnsam verksamhet. Det som har nämnts ovan är bara en bråkdel av det vi arbetar med. 

 

Stort lycka till med allting!

 

Med vänliga hälsningar,
Jonathan Varli, förbundsordförande
2014-09-09 Södertälje