Öppet brev till utrikesminister Carl Bildt om världens passivitet mot de kristna i Irak

Onsdag 30 juli 2014

"Sveriges utrikespolitik ska medverka till frihet, fred och försoning såväl i vår egen som i andra delar av världen. Den förs med tydlig utgångspunkt i de värderingar som bär upp vårt eget samhälle och i de intressen som är våra."

Dessa ord är dina egna Carl Bildt. Ord som många av de 120 000 svenskar med syriansk/arameisk bakgrund kan ha svårt att förstå då du vägrat ta ställning till och beklagat beslutet att erkänna det folkmord som för 99 år sedan drabbat vårt folk i sydöstra Turkiet. Detta var något som fullkomligt decimerade en statslös och hjälplös urbefolkning och din förklaring var då att ett erkännande skulle försvåra försoningsprocessen mellan Armenien och Turkiet. Även om detta hade varit sant, så har ju faktiskt syrianer (araméer), de pontiska grekerna och andra kristna som utsattes under samma folkmord ingenting med deras försoningsarbete att göra. Som tur var så fanns det den gången andra i riksdagen som vågade ta ställning för oss.

Under ca tre års tid så har vi fått se vårt folk slaktas, kyrkor brännas och biskopar kidnappas i ett annat land där vi är urinvånare, nämligen i staten Syrien. Aram-Damaskus hette huvudstaden tidigare, döpt efter våra förfäder araméerna, men oerhört få verkar veta om att det idag ens finns en kristen befolkning i Syrien som utsätts för den största förföljelsen. Vårt folk har som en av världshistoriens första kristna folkgrupper varit de mest utsatta i Turkiet, krigets Syrien och även dagens Irak, ännu ett land där vi ska anses vara urinvånare. Inget av dessa länder kan vi hävda att vi kan leva i med större trygghet, de som bor där än idag har dödshot, förföljelse och ständigt förtryck som sin vardag. Att inte ha möjligheten till att bo i länder där man är urinvånare är det i sig en skam, men det leder oss till det land där så många av oss bor idag.

Vi har haft en enorm tur och glädje över att få möjligheten att fortsätta att existera som folkgrupp hemma i vårt trygga Sverige som vi är stolta att vara en del av. Att vi tillåts och uppmanas att arbeta för att bevara vårt anrika kulturarv har tillåtit oss som förbund att inte bara bidra till att våra ungdomar lär sig om sitt ursprung och historia utan arbetet med att integrera samma ungdomar i det svenska samhället är något som vi är stolta över och som vi prioriterar i vår verksamhet. Alla syrianer/araméer som bor här idag är och vill aktivt vara en del av Sverige som svenskar och därför är det av vikt att du herr Bildt nu lyssnar på de som du är vald att representera.

99 år efter det folkmord som initierades i sydöstra Turkiet så står vi idag som förbund med oerhört belastade telefonlinor och e-postinkorgar där alla har samma frågor. Varför gör ingen något för vårt folk i Irak? Varför rapporterar inte media om det? Hur kan världssamfundet stå och se på? Ser inte ni att det är på väg att ske ett nytt folkmord på vårt folk? Vi har försökt att ge vår folkgrupp alla svar vi kan ge, men föregående frågor kan enbart besvaras av någon som er herr Bildt, så se inte dessa frågor som ställda av vårt förbund. Se det som frågor som ställs av varenda en med syriansk (arameisk) och kaldeisk härkomst. Ca 120 000 ställer dessa frågor till dig, vilket är ca 1 % av Sveriges befolkning. Alla dessa kände sig svikna och förolämpade när du vägrade erkänna ett folkmord som ägde rum för 99 år sedan. 

Visa dessa människor att du verkligen står för en politik som medverkar till frihet, fred och försoning såväl i vår egen som i andra delar av världen. För det som hänt i dagens Mosul där våra bröder och systrar fick ultimatumet av ISIS att antingen konvertera till islam, lämna staden eller dö är i sig ett brott mot mänskligheten. Lägg därtill att de märkte alla kristna hem (precis som nazisterna gjorde mot judarna) med den arabiska bokstaven n, som påbörjar ordet nazarene. Detta ord betyder på det nämnda språket kristen, något som vårt folk inte tillåts att vara i sina egna hem då man för första gången på 1600 år inte höll en gudstjänst i Mosul. ISIS har även hunnit förstöra och bränna några av världens äldsta kyrkor som byggdes av oss och de har förstört profeten Jonas grav. 

I dagarna så kommer vi som förbund att fortsätta vårt arbete med att försöka kontakta ministerkollegor till dig och ledare för oppositionen. Vi ville dock ge dig möjligheten som sittande utrikesminister att före alla andra öppet förklara passiviteten från Sverige och hela västvärlden gentemot vårt folks lidande och deras utsatta situation. Vi ser ju hur man fördömer våldet i Gaza på ett föredömligt vis och talar om försoning, men man tar inte upp en situation som är minst lika ödesdiger för vårt folk i Irak. Vi vill veta varför det är så oerhört svårt för FN och världssamfundet att ta ställning och agera i detta fall?

Det enda vi ser är blod. Blod från våra landsmän, vänner och släktingar. År efter år så får vi se hur blodet spills på oskyldiga, fredfulla och obeväpnade syrianer/araméer och samma behandling av media och politiker. Ingen ser oss eller vill tala om oss. Hade du herr Bildt vägrat erkänna förintelsen av judar under andra världskriget på grund av någon politisk bortförklaring så som du vägrat erkänna vårt folkmord? Det finns inte på världskartan för någon sansad och frisk människa att göra det, men när det gäller en annan hjälplös grupp utan stat eller beskyddare så blir det tydligen mycket enklare att göra det.

Det enda vi vill är att Sverige, EU och resten av världen inser att det inte enbart är ISIS som står för en utrensning av vårt folk i dagens Irak och Syrien. Det är passiviteten och tystnaden från världssamfundet som kollektivt bidrar till detta för ett av de äldsta och redan utrotningshotade folket på jorden. För det är inte förövarna vi kommer att minnas bäst om ytterligare 99 år. Vi kommer att minnas hur hela världen stod i en ring och såg på när män korsfästes, kvinnor våldtogs och barn mördades. Det vill säga om det ens finns någon kvar av oss då. Så besvara folkets frågor Carl Bildt och visa tydligt hur ni står upp för de kristna i Irak, annars måste framtidens moderater ta ställning till huruvida de ska erkänna ett nytt folkmord på en folkgrupp som fått sin närvaro i hemländerna bortsuddad. Något som du av erfarenhet vet inte är det roligaste.

”Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad” Martin Luther King.

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet i Sverige