Delegation till Europahuset

Lördag 10 maj 2014

Under Europadagens event i Europahuset den 9 maj 2014 närvarade och deltog SAUF, i samarbete med WCA, i firandet av Europadagen. I Europahuset återfinns Europaparlamentets informationskontor och EU – kommissionens representation. Syftet med Europahuset är således att sprida kunskap om EU och även främja dialog såväl som debatt om EU-relaterade sakpolitiska frågor. I form av ett EU- politiskt informationsforum och plattform öppnade Europahuset nämligen upp för en heldag med debatter samt seminarium om bl.a. Europaparlamentsvalet. 

Den 9 maj är ett centralt datum i EU:s historia, varigenom det utgör en symbol för Europeiska unionen som politisk enhet. Därför firas Europadagen den 9 maj till minne av Robert Schumans deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa, för att bevara freden efter andra världskriget och därigenom skapa välstånd. Med utgångspunkt i detta utgör Europadagen tillsammans med bl.a. europeiska flaggan, Europahymnen och euron symboler för den europeiska integrationen.
 
 
 
Medverkande i dagens arrangemang var bl.a. Hans excellens Adam Hałaciński (Polens ambassadör) och Fredrik Sand (näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare). De höll i ett seminarium, med syfte att lyfta fram frågor kring den fria rörlighetens betydelse för den avancerade tjänstesektorn och även dess betydelse för den svenska ekonomin.  Därmed höll även EU- experter och förhandlare tillsammans med representanter från Regionkommittén samt Sveriges kommuner och landsting (SKL), i ett seminarium om ungdomsarbetslöshet. Kärnpunkten bottnade i hur EU tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, arbetar för att utforma ramverk av åtgärder med avsikt att motverka ungdomsarbetslösheten. 
 
(vänster - Adam Hałaciński (Polens ambassadör), höger - Fredrik Johansson (Stockholms Handelskammare)) 
 
(vänster - Malin Looberger (EU expert/förhandlare SKL), mitten - Helene Sjöberg (utbildningsstrateg SKL), höger - Yoomi Renström (S))

Överlag bidrog dagens händelser med att få en bättre inblick i EU politiska, ekonomiska och sociala frågor. Som ett led i detta ökas även förståelsen för hur EU maskineriet fungerar och därmed vilka mekanismer som tenderar att styra den politiska framtidsutvecklingen. 

För att se hela programmet för Europadagen, klicka här!

 

Text: Virginia Varli
Foto: SAUF