Föreläsning 1 - Entreprenörskap

Tisdag 29 april 2014

SAUF Sverige tillsammans med SAUF Region Stockholm presenterar en ny satsning - en föreläsningsserie med en rad föreläsare som ska föreläsa om olika teman runt om i Stockholms län. Förhoppningen är att konceptet ska sprida sig till andra regioner och föreningar. 

Syftet med föreläsningarna bygger på utvalda teman som kan kopplas till samhället och det vardagliga livet med olika strukturer där man bl.a. kommer att kombinera föreläsning med workshops och diskussionsforum.