SAUF:s 22 Årsmöte

Tisdag 25 mars 2014

SAUF:s tjugonde årsmöte ägde rum i S:t Afrems Allaktivitetshus i Södertälje. Det var många representanter på plats från olika lokalföreningar från hela Sverige.

Dagen innehöll många punkter och förslag från förbundsstyrelsen om bl.a. ändring av stadgar och antagning av nya medlemsföreningar.

SAUF vill välkomna de nya föreningarna, SAUF Lina Hage och SAUF Göteborg välkomna och ett stort lycka till! 

  

Årsmötet öppnades med ett välkommande av SAUF:s ordförande Andreas Harman som därefter övergick till punkterna i dagordningen.

Vidare valdes Habib Dilmac till mötesordförande och Shamiram Youssef till mötessekreterare för årsmötet. Dagordningen följdes och Habib genomförde punkterna som formalia krävde.

Verksamhetsåret 2013 redovisades till medlemmarna där man fokuserade på att förklara om fokuspunkten som var organisationsutveckling. Därefter presenterades planen och budgeten för 2014.

Nya satsningar presenterades för medlemmarna vilket innebär en del förändringar i hur SAUF ser och avser att arbeta. Större satsningar på föreningsutveckling och språkutveckling utlovades. 

På årsmötet fick medlemmarna även ta del av viktig information om SAUF:s nysatsning - www.saufmedlem.nu 

Mötet avslutades och kvällen avrundades med en föreläsning av Jacob Harman med ämnet "Vad är identitet?". Det var en mycket givande föreläsning som medlemmarna uppskattade. 

 

Förbundsstyrelsen vill tacka samtliga närvarande och framföra vår önskan och vädjan om ert stöd. Utan Er kommer vi ingenstans.

 

Text och foto: Kansli