Kallelse till SAUF:s årsmöte 2014

Måndag 17 februari 2014

Förbundsstyrelsen vill härmed välkomna er till SAUF:s årsmöte som i år äger rum i Södertälje. Årsmötet börjar med registrering för alla ombud kl.10.00, årsmötesstart kl.11:00 och slutar ca kl. 19.00. En lätt frukost serveras på plats mellan kl.10.00-10:45. 

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundets högsta beslutande organ är årsmötet som hålls en gång per år.

Tid: Lördag 22 mars,  kl. 11:00 – 19.00. (Frukost kl. 10:00)
Plats: Klockarvägen 112, 15161 Södertälje. (Nedanför Vindeus Hotell i Geneta)

Resor/mat
Resor till och från årsmötet bokas i samråd med förbundskansliet och ersätts av förbundet efter inlämnad reseräkning. Det finns möjlighet till övernattning för ombuden som kommer långa vägar, men detta måste i så fall anmälas i förväg och i samråd med förbundskansliet. (meddela kansliet senast 4 mars.)

Registrering
Registrering av årsmötets ombud sker fr.o.m. kl. 10.00. Då delas röstkort, namnbricka och eventuellt tillkommande handlingar ut. 

Övrigt
Dagordning, anmälningsblankett finns bifogat i meilet som har skickats ut till alla medlemsföreningar. Motioner måste ha inkommit till förbundskansliet senast 8 mars

Viktigt att vi får in er anmälan senast den 8 mars
för att kunna samordna era resor!
 
Kallelsen publicerades första gången måndagen den 17 februari 2014.
 
Hjärtligt välkomna till SAUF:s årsmöte 2014!
 
Förbundsstyrelsen