Förändrat upplägg för veckoslutskursen 2014 – Föreningsteknik och Redovisning.

Onsdag 11 december 2013

SAUF:s styrelse hälsar sina medlemsföreningar välkomna till förbundets förändrade veckoslutskurs. Kursen kommer äga rum i Botkyrka Folkhögskola lördagen den 11 januari 2014. 

Vi ser gärna att många anmäler sig till kursen och tar del av utbildningen som vi erbjuder till våra lokalföreningar runt om i Sverige. Huvudämnena för dagen blir Föreningsteknik och Redovisning och föreläsarna för dem är utbildade människor som besitter kompetensen inom det området.

Till skillnad från tidigare år, där vi har haft ämnena ledarskap och ekonomi, så har förbundsstyrelsen valt att ändra ämnen till något mer intressantare och mer lärorikt. Med föreningsteknik vill vi utbilda och upplysa om hur man arbetar i en förening och vad man kan åstadkomma som styrelse, samt vad de olika posterna i en styrelse/ideell förening omfattar.

Med ämnet redovisning vill vi informera och hjälpa våra lokalföreningar med årshandlingar såsom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och ekonomisk redovisning. Syftet med det är att vi ska demonstrera hur man kan fylla i dessa och sedan bistå med hjälp vid efterfrågan direkt på plats. 

När man har genomfört kursen så ska man få en bre och gedigen utbildning i frågor som rör det ideella föreningslivet, men också veta hur man arbetar och kommunicerar i en grupp som styrelse. Det andra syftet är att utveckla och utöka redovisningsförmågan hos lokalföreningarna och hur man upprättar årliga årshandlingar. 

För att kunna delta på kursen så måste vi få in en anmälan till kanslimejlen senast måndagen den 30 december 2013.

 

 Kontaktinformation:

* Ringa 08-550 328 10 * SMS:a 070-470 07 24 * Epost:  kansli@sauf.nu

Adress: Botkyrka Folkhögskola, Tomtbergavägen 14, 145 67 Norsborg.

 

Hälsningar,

Kansliet