SAUF deltar i Ungdomspolitiska rådet

Onsdag 11 april 2018

SAUF har under många års tid representerat den syrianska (arameiska) ungdomen i olika forum och möten med företrädare för Sveriges regering. Idag deltog vår generalsekreterare Jacob Harman i det ungdomspolitiska rådet, där SAUF är en av de utvalda organisationerna som ingår. 


Där fick han möjligheten att lyfta upp och diskutera viktiga frågor med Sveriges Gymnasie- och kunskapslyftminister, tillika Ungdomsminister, Anna Ekström. Vi tackar Utbildningsdepartementet, de andra medverkande ungdomsorganisationerna och statsråd Anna Ekström för det givande samarbetet!