Till Sverige

Onsdag 6 juni 2018

Idag ser vår logotype annorlunda ut till ära för det land som betyder så mycket för oss. Det viktigaste att komma ihåg som syrian (aramé) i Sverige är att detta land inte enbart har varit vår räddning från förtryck och en plats där vi tillåts vara de vi är.

 

I Sverige har vi uppmuntrats och stöttats till att bevara vår identitet, kultur och traditioner och fått möjligheter att organisera oss demokratiskt i föreningar och bygga upp församlingar. De bildningsmöjligheter vi har fått tillsammans med det statliga stödet har inte enbart gjort det möjligt för oss att integreras och överleva i diasporan, utan även kämpa för våra rättigheter i världen på sätt vi omöjligt kunnat göra i våra ursprungsländer.

 

I Sverige har vi uppmuntrats och stöttats till att bevara vår identitet, kultur och traditioner och fått möjligheter att organisera oss demokratiskt i föreningar och bygga upp församlingar. De bildningsmöjligheter vi har fått tillsammans med det statliga stödet har inte enbart gjort det möjligt för oss att integreras och överleva i diasporan, utan även kämpa för våra rättigheter i världen på sätt vi omöjligt kunnat göra i våra ursprungsländer.

 

Vi vill därmed denna dag, genom att bekänna de blå och gula färgerna som våra egna, berätta hur otroligt stolta och tacksamma vår syrianska (arameiska) ungdom är över att vara svenskar!