Jonathan Varli tackar för sig efter 8 år i förbundsstyrelsen

Söndag 18 mars 2018

Före detta förbundsordförande Jonathan Varli tackade för sig under årets förbundsstämma i Norrköping, Folkets park. Vi tackar även Rebecka Tanzi, Nathalie Korkis, Sara Kassir och Rachel Tanzi för deras tid och engagemang i SAUF.

Efter 8 år som aktiv i SAUFs förbundsstyrelse tackades Jonathan Varli av för sin tid i ungdomsförbundet på förbundsstämman den 17 mars. Han tackar av med följande ord:

Jag vet inte riktigt vart jag ska börja - så jag låter hjärtat tala.

Dessa 8 år i SAUF har varit livsomvändande, jag finner inte rättvisa ord för att kunna beskriva den tacksamhet, stolhet och ära jag känner. Tacksamhet över det förtroende som givits mig under mina år, stolthet för vad SAUF har åstadkommit och ära över att ha fått arbeta med jämsides med fantastiska samt enastående kollegor.

Jag kliver av som ordförande för SAUF men lämnar organisationen i trygga händer med vetskap om att jag varit med och byggt en stark grund för kommande generationer! Jag riktar innerligt tack till alla eldsjälar som brinner för den syrianska (arameiska) ungdomen och som kämpat dagar samt nätter för ett gemensamt syfte! 

Tillsammans för den syrianska (arameiska) ungdomen, den syrianska nationen och den arameiska själen! Tack!