En ny förbundsstyrelse är tillsatt!

Lördag 17 mars 2018

SAUF Sveriges förbundsstyrelse för mandatperioden 2018-2019 (en del personer saknas på bild)
SAUF Sveriges förbundsstyrelse för mandatperioden 2018-2019 (en del personer saknas på bild)
Lördagen den 17 mars hölls Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundets förbundsstämma i Norrköping, Folkets park. En ny styrelse valdes med förbundsordförande Jennifer Halef i spetsen. Samtidigt tackades en hel del avgående styrelsemedlemmar av för sin tid som aktiva i SAUFs förbundsstyrelse.

Kl 11.00 började registreringen till SAUFs 27:e förbundsstämma. Ombud från våra lokalföreningar runt om i landet fanns på plats för att göra sin röst hörd kring ungdomsförbundets framtid. En ny förbundsstyrelse valdes och här nedan följer sammansättningen:

Förbundsordförande: Jennifer Halef
Vice ordförande: Afram Akpinar
Kassör: Jimmy Kibro

Sekreterare: Jacob Dag
Ledamot: Simona Sad
Ledamot: Benjamin Agirman
Ledamot: Nellie Chabo
Ledamot: Seyde Josefsson
Ledamot: Jonathan Halef

Suppleant: Jacob Lahdo
Suppleant: Jack DilliAbo
Suppleant: Rita Malkhasian

Intern revisor: Abgar Makdissi
Intern revisor: Sara Kassir

Valberedare (s): Andreas Harman
Valberedare: Issa Katto
Valberedare: Esmeralda Halef

Vi önskar den nya förbundsstyrelsen stort lycka till med deras kommande arbete!