Historisk kväll - 25 fartfyllda år!

Måndag 6 november 2017

Fd. & sittande förbundsordförande i SAUF (utom Caroline Joseph och Gabriel Edis) och ärkebiskop D. Benjamin Atas som skär jubileumstårtan.
Fd. & sittande förbundsordförande i SAUF (utom Caroline Joseph och Gabriel Edis) och ärkebiskop D. Benjamin Atas som skär jubileumstårtan.

Den 4 november 2017 hölls en av årets mest efterlängtade aktiviteter. Kl 18.00 slogs portarna upp i Mor Afrems Syrianska festlokal för firandet av SAUFS 25 års jubileum. De inbjudna gästerna välkomnades av en goodiebag samt egenskriven tidning, och blev därefter placerade till bords. Gästerna fick ta del av historiska tillbakablickar i form av videoklipp men också njuta av skön sång framförd av Nicole Touma, ett integrationsföredrag av Charbel Gabro och uppvisning av traditionell syriansk folkdans.

 

Intresset för 25 års jubileet var stort. Folk tog sig långa vägar för att närvara vid denna speciella och minnesfulla afton. Jonathan Varli, ordförande för förbundet, höll ett motiverande tal där han bland annat talade om förbundets historia. Det första steget mot bildandet av ungdomsförbundet togs år 1982. Syrianska riksförbundets ungdomssektion (SRFUS) bildades och var en undersektion till Syrianska Riksförbundet i Sverige. Den 18 oktober 1992 bröt sig ungdomssektionen loss från riksförbundet och bildade Syrianska Ungdomsförbundet (SUF), som idag bytt namn till Syrianska- Arameiska Ungdomsförbundet. Jonathan Varli pratade även om SAUFS framtidsvision, där ett internationellt samarbete står i fokus. Tanken är att om ungdomsförbund bildas i de europeiska grannländerna så kan ett kontinuerligt samarbete inrättas mellan organisationerna. Tanken är vidare att en stärkt syriansk global samverkan etablerar ett större kontaktnät som i slutändan kommer gynna de syrianska ungdomarna

 

Ytterligare en central del av kvällen var uppmärksammandet av den syrianska närvaron i Sverige som nu uppgår till 50 år. De första syrianerna anlände till Sverige som kvotflyktingar år 1967. Samma år föddes även den första syrianen i Sverige. Detta råkar vara den uppmärksammade advokaten Elisabeth Massi Fritz, vars föräldrar bidragit med information och bilder inför jubileet. Vi fick även ta del av en personlig inspelning av Robert Michel som är den förstfödde syrianska mannen i Sverige. Han talade om sin bakgrund men även tacksamhet till Sverige.

 

Kvällen rundades av med avtackning för SAUF:s forna ordförande. Ärkebiskop Benjamin Atas hedrade oss med sin närvaro och stod för tårtdelningen, omkretsad av ordföranden och aktuell förbundsstyrelse. Det fullspäckade jubileet gick mot sitt slut och ersattes av en kulturell afton vilket inkluderade mat, musik och en hel del dans. På scen stod vår eminente sångare Josef Özer som såg till att alla kom i feststämning.

 

Vi ser tillbaka på jubileumet med nöjdhet. Det var en oförglömlig kväll och vi välkomnar alla på resan mot ytterligare 25 verksamma år och det med stor förhoppning på framtiden. Ett stort tack riktas till alla som närvarade och förgyllde aftonen.