SAUF´s clarification concerning the Patriarch´s recent letter to WCA

Onsdag 9 augusti 2017

Detta är ett klargörande av Patriarkens brev till WCA där han nämnde SAUF.

WCA tillsammans med flera syrianska organisationer runt om i världen, även inkluderat SAUF, har skickat flera brev till Syrisk Ortodoxa Kyrkans Patriark för att få till ett möte och bl.a. diskutera den syrianska folkgruppens identitet.  

Du kan ladda ner de olika breven längre ner på sidan.