SAUF har fått en ny styrelse under jubileumsåret!

Lördag 18 mars 2017

Lördagen den 18 mars 2017 hålldes SAUFs årliga förbundsstämma i Örebro. Under dagen fick 38 ombud vara med och rösta om organisationens framtid och därmed fick man också rösta fram en ny förbundsstyrelse på en hel del poster. Dagen avslutades med en syriansk (arameisk) kulturell ungdomsfest med sångaren Jacob Dinc från Holland. 
 
SAUF presenterar förbundsstyrelsen för mandatåret 2017-18:
 
Förbundsordförande: Jonathan Varli
Vice förbundsordförande: Rebecka Tanzi
Förbundskassör: Jimmy Kibro
 
Sekreterare: Simona Sad
 
Ledamot: Jacob Dag
Ledamot: Benjamin Agirman
Ledamot: Jacob Harman
Ledamot: Sara Kassir
Ledamot: Nathalie Korkis
 
Suppleant: Jonathan Posluk
Suppleant: Jennifer Halef
Suppleant: Kristina Gerbaka
 
Intern revisor: Yaser Kassir
Intern revisor: Patricia Demir
 
Valberedning: Andreas Harman
Valberedning: Rachel Tanzi
 
Tillsammans för den syrianska (arameiska) ungdomen❤️💛