Drottning Theodoras Dansfestival 2016

Onsdag 7 september 2016

Dansfestivalens syfte är främst att samla våra syrianska (arameiska) ungdomar i landet för att ha kul men samtidigt medvetandegöra och upplysa vikten av att värna om den syrianska (arameiska) kulturen och dess olika delar, i detta fall traditionell folkdans. Det är viktigt dels för att bevara våra kulturella folkdanser, men också för att föra vidare dessa till kommande generationer.

Målet med dansfestivalen är att låta personer vars intresse för dans är stort, att ta till sig av de olika syrianska (arameiska) folkdanserna, dels på ett underhållande sätt men också för att inte låta våra kulturella folkdanser dö ut. Dansfestivalen 2016 har vi valt att döpa efter den syrianska (arameiska) drottningen Theodora.

Syftet med namnet är att uppmärksamma om vår syrianska (arameiska) historia och vi hoppas att detta väcker tankar hos ungdomarna. Drottning Theodora gillade musik och dans under sin tid som härskarinna. Därav valet av namn för att återspegla den syrianska (arameiska) kulturen och historien. Dansfestivalen kommer att innehålla tävlingsmoment, där varje dansgrupp framför folkdans från den syrianska (arameiska) kulturen.

Dansgrupperna kommer att bedömas av en mycket kompetent jury bestående av 3 domare. Poängen kommer att skrivas ner direkt i samband med framförandet – dock kommer dessa inte att visas för utomstående. Efter att alla dansgrupper har framfört sitt uppträdande kommer juryns poäng att sammanställas, och därefter utses en vinnare. Priset till vinnarna är en check på 3000 kronor. 

Dansfestivalen kommer att hållas i S:t Kyriakos festlokal i Brånnestad, Norrköping lördagen den 26 november och vi börjar dagen med frukostsamling klockan 11:00.

Dansfestivalen är en mötesplats för alla syrianska (arameiska) ungdomar där de kan samlas och få lära känna sin kultur genom traditionell dans och musik.

 

Mer information om dansfestival och efterfesten finner ni på www.sauf.nu/theodora