PRESSMEDDELANDE: Med anledning av attentatet mot Arameiska-Syrianska Föreningen i Norsborg

Tisdag 26 juli 2016

Nattten mot tisdagen utfördes ett attentat riktat mot Arameiska-Syrianska Föreningen i Norsborg. Lokalerna inhyser även Syrianska-Arameiska Ungdomsföreningen i Botkyrka. 
 
Av vad hittills har framkommit så har man hittat splitter från en handgranat inne i lokalen. Ingen person har kommit till skada men föreningslokalen har till följd av dådet fått skador på väggar, element och rör. Större vattenskador rapporteras.
Många av våra medlemmar lokalt i Norsborg och i övriga Sverige är chockade, oroliga och frustrerade över händelsen. Att en förening som samlar kvinnor, män, barn och ungdomar för en social och kulturell samverkan ska drabbas av det här är väldigt oroande. 
 
Än en gång upplever en syriansk-arameisk organisation attentat och skadegörelse. Tidigare under våren totalförstördes Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundets lokaler i Södertälje av ett brandattentat. Man kan fråga sig varför lokaler som bedriver viktigt och samhällsfrämjande arbete skall utsättas för dessa dåd? 
 
Vi som förbund och lokal förening känner inte till något hot som skulle kunna kopplas till nattens dåd. Vi står lika undrande som övriga till frågan om vem och vad som orsakat händelsen.
Vi fördömer dessa dåd som riktas mot så viktiga samhällsaktörer och vi hoppas detta är något som är isolerat till en enskild handling och inget vi kommer få uppleva igen.
 
Vi som förbund tillsammans med våra lokala föreningar över hela Sverige kommer att fortsätta vårt arbete för att vara en del av ett samhälle som bygger på samverkan för något bättre. Vi viker oss inte för de krafter som förstör, vi vill uppmana alla individer och instanser att stödja dessa lokala föreningar som i svåra lägen och oftast i utsatta områden gör ett arbete som är svårt att värdera i pengar. 
 
En händelse som skapar rädsla för så många i Norsborg och Botkyrka skapar också särskilda förväntningar på att lokal Polis och Botkyrka kommun så långt som möjligt tillgängliggör insatser som förbättrar förutsättningarna för en hållbar föreningsverksamhet.
 
I övrigt överlåter vi till polisen att svara på i utredningen av händelsen.
 
Habib Dilmac, Ordförande Syrianska Riksförbundet i Sverige 
Jonathan Varli, Ordförande Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet i Sverige
Samir Rhawi, Ordförande Arameiska-Syrianska KIF, Norsborg
 
För kontakt:
Tel: 019-106665