Fuad Ispirs musikkonsert

Lördag 16 april 2016

Ett av SAUFs primära syften har alltid varit att utveckla metoder för att kunna lära ut det syrianska (arameiska) språket. Språket är en av de viktigaste grundstenarna för en befolkning varför SAUF sedan många år tillbaka satsat väldigt mycket på projekt som föranleder utveckling av pedagogiska undervisningsmetoder av språket. Man arbetar även med att medvetandegöra och öka kunskapen om den syrianska (arameiska) musikhistorian. 

Nu vill SAUF ta detta steg ännu längre och använda sig av innovativa metoder; att ha en stor musikkonsert med syrianska (arameiska) sångare som sjunger på samma språk. I kombination med musikkonserten kommer det att finnas dikter och kulturell dans som samtidigt filmas och sänds på tv över 85 länder via satellit på Suryoyo Sat. 

Konserten heter ”Fuad Ispirs musikkonsert” av den anledningen att Fuad Ispir var en artistlegend bland det syrianska (arameiska) folket med en stor kunskap om det kulturella arvet och produktionen av nya syrianska (arameiska) låtar. 

Syftet med detta projekt är att medvetandegöra och upplysa vikten om att värna om det syrianska (arameiska) språket och dess rika musikhistoria. 

Målet är att på ett underhållande sätt låta personer vars intresse för musikhistoria är stor och även för ungdomar att ta till sig den syrianska (arameiska) musikhistorian för att inte låta den dö ut.

Sångarna som har cd-skivor bör i största mån donera dem för att de under konserten ska säljas. Alla intäkter ska gå oavkortat till de behövande i Syrien och Irak via Project Hope.

Konserten ska ha ca femton syrianska (arameiska) sångare/sångerskor från hela Sverige. Framträdandet ska bestå av två låtar per artist där den första måste vara minst 25 år gammal och den andra ska vara från 2000-talet. Samtliga låtar ska förankras i projektgruppen innan de får föras in i programmet. Låtarna får inte vara någon kopia utan ska sjungas ifrån originaltexten.  

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet bjuder till fri entré i S:t Tomas Kyrkans Festlokal i Södertälje söndagen den 8 maj kl 17:00.

Konserten görs i samarbete med ABF Sverige och Södertälje.  

 

Välkomna!