SAUF har sålt sin del i Norsborg Centrumfastighet AB

Onsdag 23 december 2015

SAUF har sedan 1997 varit delägare i Norsborg Centrumfastighet AB. Centrumet har genererat intäkter till alla delägare och har varit en av orsakerna till att Suryoyo Sat har kunnat startas. 

Under året 2014 lade förbundsstyrelsen ett förslag till förbundsstämman om att få i uppdrag och se över en eventuell försäljning och investera pengarna i något som generar mer intäkter för att säkra upp framtiden. På så sätt går man vidare och letar nya intäktskällor som säkrar SAUFs framtid.

Den 21 mars 2015 beslutade en majoritet av förbundsstämman i Enköping att sälja Norsborg Centrumfastighet och det har förbundsstyrelsen verkställt.

Efter att ha sett över potentiella köpare så beslutade en av delägarna, Arameiska-Syrianska KIF, att köpa upp SAUFs aktieandelar vilket var 33%. 

Ny majoritetsägare blir Arameiska-Syrianska KIF i Norsborg som fr.o.m. den 22 december äger 66% medan Syrianska Riksförbundet fortfarande äger 34%.

Vi gratulerar Arameiska-Syrianska KIF för deras köp och önskar de all lycka med deras fortsatta verksamhet!