Två värdefulla framtidsprojekt som planeras!

Lördag 14 november 2015

SAUF Sverige är med och initierar två nya projekt i samarbete med docent Witold Witakowsky och doktor Sami Aydin.
Det ena projektet beräknas vara klar i mars 2016 och det andra senare mot hösten 2016.