Viktig Regionkväll i Stockholm om konflikten i Mellanöstern!

Fredag 16 oktober 2015

En lyckad fredagskväll med SAUF Region Stockholm där flertal ungdomar deltog. Det kördes sammanhållningslekar och diskussioner om den rådande konflikten i Mellanöstern.