Internationellt Suryoyo Sat möte i Belgien

Lördag 29 augusti 2015

Ett internationellt och produktivt möte med World Council of Arameans [Syriacs], dess medlemsförbund och Suryoyo Sat i Bryssel, Belgien.

SAUFs förbundsordförande Jonathan närvarade på mötet i Belgien där man bl.a. gick igenom Suryoyo Sats framtid och framtida utveckling.