Syrianska Riksförbundet får en ny styrelse!

Torsdag 21 maj 2015

Jean Azar
Jean Azar
Med bakgrund av senaste händelserna där 16 föreningar samlades för att välja en ny styrelse för Syrianska Riksförbundet i Sverige vill vi härmed klargöra att som syrianska riksorganisationer ger vi vårt stöd samt står bakom initiativet som ägde rum 18 april. Vårt beslut baseras också på den praxis som följer de handlingar som delgivits oss.

Vi kommer att aktivt delta i olika typer av samarbeten med den nya styrelsen och tillsammans genomföra åtgärder och aktiviteter för att stärka och utveckla den syrianska (arameiska) folkgruppen.

Det är ett viktigt år och alltmer mer ser vi hur allvarligt och svårt det är för våra medsyskon i Mellanöstern, en situation som ställer högre krav och resultat av oss som organisationer.  Det är viktigt att vi är med och tar beslut och genomför förändringar för att på ett bättre sätt kunna hantera de situationer som uppstår för vårt folk.

Vi gratulerar den nya styrelsen för Syrianska Riksförbundet i Sverige och vi ser samtidigt fram emot att samarbeta i de frågor som berör oss som syrianer (araméer).Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF)
Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet (SAAF) 
Syrisk Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap (SOK) 
Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU)